Cesta za "Posledným pánom na Kostolci"

Autor: Lukáš Krajčír | 14.9.2008 o 17:32 | Karma článku: 11,23 | Prečítané:  6515x

Tak nazval nositeľ Pribinovho kríža, pán Pavel Dvořák, svoj príbeh o veľmožovi ktorý žil neďaleko Piešťan pred viac ako 1000 rokmi. Na mieste krásnom, strategickom. Mojim blogom máte jedinečnú chvíľu sa na chvíľu ponoriť do dejín tohto miesta prostredníctvom písma, nákresov a fotografií. Do bolgu som zapojil čo najväčšiu tvorivosť, tak dúfam že výsledok bude stáť za to. Pokúsim sa vám tu teda vysvetliť čo je vlastne veľmožský veľkomoravský dvorec, kto na ňom žil, poukázať na nápadnú podobu okolitých stojacich sakrálnych stravieb a skrátiť do kocky akékoľvek poznatky ktoré by súviseli s "Posledným pánom na Kostolci" :)

Kto vie kedy a ako zomrel posledný pán na Kostolci

Reč je o mieste zvanom Kostolec, ktoré patrí do katastra obce Ducové. Je to pekný kopec ktorý sa týči nad okolitou krajinou, pravdepodobne na vápencovom podklade. Z kopca máte okolitú krajinu ako na dlani. Je vidieť legendárny vrch Marhát, Čachtice, Piešťany a mnoho mnoho iného. Nie je vysoký ako Zobor, ale aj tak.. treba vidieť.

Už za pravekých čias bola táto oblasť obývaná a aj rôznorodým obyvateľstvom, pri čom práve oni vybudovali na Kostolci val, ktorým sa chránili pred inými rodmi, etnikami. Pre národné dejiny sa na Kostolci začínajú písať dejiny pravdepodobne už pred Veľkou Moravou, teda za čias Pribinu a jeho bohužiaľ neznámych predchodcov. Skutočný rozkvet však zažil až za čias kniežaťa Rastislava, no najmä kráľa Svätopluka. Práve za tohto mocného vládcu sa viacerí historici domnievajú, že pri ňom pramenia korene prastarých šľachtických uhorských rodov slovienského pôvodu.

Poštová známka s motívom hradiska na Kostolci

Takže čo to je veľkomoravský veľmožský dvorec?

Jedná sa o súkromný komplex, často opevnený valom a drevenou palisádou, v ktorej žil veľmož - politická zložka Veľkej Moravy stojaca pod údelným alebo centrálnym panovníkom. Dvorec pozostával zo súkromnej sakrálnej stavby, ktorá bola určená len pre veľmoža a jeho blízku rodinu. Celý komplex slúžil prakticky len pre potreby veľmoža a žil tam len so svojím služobníctvom a ochranou. V Ducovom sa preukázalo, že na Kostolci nežilo viac než 60-70 ľudí. 

Ak by sme chceli komparovať dvorec s klasickými veľkomoravskými hradiskami tak je si treba všimnúť najmä funkcie hradísk a dvorcov. Hradiská slúžili pre širokú verejnosť v prípade nebezpečenstva, boli prakticky sebestačné - pozostávali z remeselných dielní a poľnohospodárskych objektov a dalo sa v nich pomerne dlho žiť v izolácii od okolitého sveta. Veľmožské dvorce majú absenciu v týchto smeroch. Archeológovia nenašli žiadne remeselné dielne na Kostolci, a vôbec nemali prístup do nich široké vrstvy obyvateľstva. A tak isto aj nájdené hroby z 9. a 10. storočia sú dôkazom, že tu žilo oveľa menej ľudí ako v hradiskách.

Hradisko aj dnes nám stále nechce prezradiť odpovede na dôležité otázky

Čo z toho teda vyplýva?  Jedna dôležitá vec a to, že veľmožské dvorce sú akýmsi "medzičlánkom"  - medzi hradiskami a hradmi. Stále v nich prežívali starobylé spôsoby obrany (valy, drevené palisády), na druhej strane už boli len pre úzku vrstvu obyvateľstva - môžme povedať že pre rodiacu sa šľachtu, v našom prípade veľkomoravskú šľachtu. Tá je bezpečne dokázaná že jestvovala. Staroslovienske ale aj v menšom zastúpení západné pramene ju spomínajú.

A kto vládol na Kostolci v Ducovom?

Na túto otázku nejestvuje žiadna relevantná odpoveď. Keďže sa pohybujeme v 9. a 10. storočí, historici majú obmedzený počet písomných prameňov na to, aby vedeli povedať aká šľachta, aký rod tu panoval. Iba hypoteticky by sme mohli uvažovať o rode Poznanovskom, v tom prípade že jeho korene siahajú do veľkomoravského obdobia. Potom by sme mohli reálne si položiť otázku, že keď ich predkovia mali rozsiahle majetky v Nitriansku, tak by spadala do úvahy možno akejsi Poznanovskej vetvy v Ducovom. Ale ešte raz opakujem - celý tento odstavec je len konštrukcia založená na hypotéze.

Čo je zaujímavé na odkrytej rotunde na Kostolci?

Prof. Alexander Ruttkay, jeden zo známych slovenských archeológov, pracoval značnú časť života na Kostolci.  Podarilo sa mu odkryť spomínanú rotundu. Bol to však aj on, ktorý si všimol zaujímavý fakt. Neďaleko, na opačnej strane Považského Inovca sa nachádza malý kostolík v katastri obce Nitrianska Blatnica. Ak opticky vymažeme z neho kostolnú vež, tak dostaneme úplne rovnakú rotundu ako na Kostolci. Doslova rovnakú.. na centimetre. Tvrdí Alexanter Ruttkay. Vychádza z toho však jeden zaujímavý fakt - že kostolík v Nitrianskej Blatnici môže byť až veľkomoravského pôvodu. Chýba aj listina, ktorá by sa zmieňovala o vzniku kostola. Všetky tieto smery nás navádzajú k pochopeniu že viaceré slovenské kostolíky môžu byť staré aj viac ako 1000 rokov. Dnes napr. aj kostol v Kostoľanoch pod Tribečom sa opatrne datuje až do 10. storočia. Treba však povedať, že ani táto skutočnosť nie je istá a konečné závery by sa mohli urobiť až po dôslednom archeologickom výskume. 

                           
Obrázok vľavo zobrazuje pravdepodobný vzhľad rotundy v Ducovom, vpravo je existujúci kostol v Nitrianskej Blatnici - bez pristavanej kostolnej veži sú pôdorysy týchto dvoch sakrálnych stavieb úplne identické. Máme druhý jestvujúci kostol z Veľkej Moravy na Slovensku?

Kedy zomrel posledný pán na Kostolci?

Dvorec v Ducovom prežil rôzne udalosti - pravdepodobne prežil spojenie Nitrianskeho kniežatstva s Moravou, no hlavne prežil zánik Veľkej Moravy. Treba však povedať že prežil zánik len najvyššej kniežacej moci. V poslednej dobe sa ukazuje, že Veľká Morava nezanikla z jedného dňa na druhý, ale že to bol dlhotrvajúci proces. A práve dvorec veľmoža na Kostolci môžme jednoznačne považovať za dôkaz že Veľká Morava na úrovni veľmožskej moci zanikala postupne - odvážim si povedať že aj 50 rokov po bitke pri Bratislave. Prakticky až pokatastrofálnej prehre starých Maďarov pri Lechu sa končí samostatná éra pozostalých veľkomoravských veľmožov a postupne prechádzajú na stranu Maďarov, či už dobrovoľne alebo proti svojej vôli. A tak sme sa dostali až ku poslednému pánovi na Kostolci. Ten pravdepodobne odporoval, na čo doplatil.Veľmož neprežil, prežila však rotunda. Archeológovia dokázali že na Kostolci sa pochovávalo až do 15 storočia! Vysoká koncentrácia hrobov z uhorského obdobia je jasným dôkazom že kostolík slúžil širokému okoliu, lebo v blízkosti sa žiadny ani nenachádzal. - a to je ďalší dôkaz transformácie Veľkej Moravy do Uhorska.


Veľmožský dvorec sa nachádza medzi obcami Ducové a Hubina. Pre záujemcov o túto lokalitu je najlepší prístup z Piešťan medzimestským autobusom Piešťany-Banka-Moravany n/Váhom-Ducové.


Najpravdepodobnejší vzhľad dvorca, podľa archeologických výskumov, za Veľkej Moravy a počas "kataklizmy". V hornej časti sa nachádzala súkromná sakrálna stavba miestneho veľmoža - rotunda s podkovitou apsidou. V pravej a lavej tretine komplexu boli objekty slúžiace pre vojenské jednotky, vyhliadková vež ako aj iné doposial málo prebádané či diskutabilné časti.


Prakticky ten istý variant dvorca, len z iného pohľadu

Situačný plán. Jasne je vidieť pôdorys rotundy s vyznačenými okolitými hrobmi, ako aj ostatné (vojenské) objekty celého komplexu.

Satelitný snímok dokáže veľmi kvalitne zachytiť rotundu ako aj balvany-hroby a drevenú palisádu.


Na Kostolec vedú teoreticky dve cesty - z Ducového sa môžete tam dostať príjemnou, mierne stupajúcou poľnou cestou, alebo z Hubiny, odkiaľ je síce cesta kratšia, ale o to namáhavejšia.


Vstupná brána do veľmožského dvorca. Samozrejme, jedná sa o napodobeninu. Asi veľa by sme chceli aby sa nám zachovalo 1100 ročné drevo. :)


Takto asi vyzerala drevená palisáda, ktorá slúžila na zosilnenie obranného valu. Zatiaľ čo val bol postavaný ešte v praveku, tak drevená palisáda je už dielom z obdobia Veľkej Moravy, ak nie skôr.


Sakrálna stavba, resp. "súkromný kostol pána na Kostolci" - spomínaná rotunda s podkovitou apsidou. Vďaka tomuto nálezu môžme dnes hovoriť o zastúpení všetkých troch základných variantov (pred)románskej architektúry na Slovensku - rotunda(Ducové-Kostolec), trojloďová bazilika(Bratislavský hrad), jednoloďový kostol (Nitra-Martinský vrch, Kopčany), + trojapsidový kostol(Devínska "špecialita"s možnou krsteľnicou).


Podkovitá apsida. Nielen ona, ale prakticky celá rotunda má najlepšie zachované základy zo všetkých objavených sakrálnych stavieb na Slovensku.


...a tu pohľad na severnú časť, v pozadí sú balvany pod ktorými sa našli hroby.


Rotunda, v pozadí vstupná brána.


Severná časť palisády


U pána na kostolci


Tu vraj bývalo vojsko veľmoža. Pohľad na východnú časť. V pozadí pohorie Považský Inovec.


Základy vyhliadkovej veže.


Na tomto mieste je zobrazený pôdorys vojenského objektu.


...jeden z mnohých kameňov, jeden z mnohých hrobov.


Kto mal tú "česť"  ju pokoriť? Alebo to bola nešťastná náhoda?


Obrysy valného systému. Pohľad na juhozápad.


Obranný val a pohľad na jeho severozápadnú časť. V 9. storočí bol našimi predkami upravený a zosilený drevenou palisádou. Val sa však nenachádza okolo celého komplexu. Južná a najmä juhovýchodná strana je sama dostatočne chránená strmým bralom, takže v tej časti je absencia tohto obranného systému.


Kostolík s. Juraja v Nitrianskej Blatnici. Pôvodne románska rotunda bol časom prestavaná až do barokového slohu. Napr. okná na pôvodnej rotunde boli menšie, ale rôzne prestavby ich pretvorili tak, aby s "novou" kostolnou vežou boli súmerné.(foto: www.nitrianska blatnica.sk)


...a ďalší, tak trochu tajuplný kostolík v Kostoľanoch pod Tribečom. Datuje sa do 10. storočia, nevylučuje sa však aj staršia, veľkomoravská existencia. Všetko by to chcelo iba dôsledný archeologický výskum.(foto: www.skrz.sk)


Jednoloďový veľkomoravský kostol pri Kopčanoch (sv. Margity Antiochijskej). Už len tá obrysová podoba s predchádzajúcim kostolom hovorí za veľa. Koľko teda máme kostolíkov až z čias Veľkej Moravy?

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Na protest pred Haščákov dom prišli desiatky ľudí

Protest je reakciou na údajnú nahrávku z kauzy Gorila.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Danko nekecá a maká na rozvrátení štátu

Minimálny dôchodok podľa SNS je neudržateľný.


Už ste čítali?